Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long 3, 8M79+P3 Bình Xuyên, 3 Xã Thiện Kế, Thiện Kế, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15811, Việt Nam
Phone: 0936363629 - 0987382256
Email: vietnamgas.vn@gmail.com
Bản đồ