Bộ điều chỉnh lưu lượng cố định Series 400

Bộ điều chỉnh lưu lượng cố định Series 400

Hotline: 0936 363629 - 0904 683629 - 0987 382256

THÔNG TIN HỮU ÍCH

Bộ điều chỉnh khí đặc biệt Vietnamgas Series 400 là bộ điều chỉnh lưu lượng kiểu piston một cấp. Van điều khiển cho phép lưu lượng khí liên tục và dễ dàng bật / tắt. Mỗi bộ điều chỉnh đi kèm với một đồng hồ đo áp suất xi lanh và có sẵn trong năm mô hình lưu lượng đặt trước. Bộ điều chỉnh Sê-ri MESA 400 được sử dụng với Xylanh 17L & 34L của Vietnamgas. Các bộ điều chỉnh này được khuyến nghị cho dịch vụ khí không ăn mòn

Vật liệu xây dựng tiêu chuẩn

Tùy chọn cơ thể:

  • Đồng thanh kho

Nhà ở mùa xuân:

  • Mạ crom

Mũ lưỡi trai:

  • Thau

Pít tông:

  • Thau

Vòng “O” piston:

  • Buna-N

Niêm phong:

  • Teflon