VGM-5

Hotline: 0936 363629 - 0904 683629 - 0987 382256

THÔNG TIN HỮU ÍCH

VGM (Các hỗn hợp khí khác nhau) là các tiêu chuẩn phân tích nội bộ đã được kiểm chứng được sử dụng trong quá trình phát triển phương pháp của chúng tôi tại Vietnamgas Specialty Gases & Equipment. Chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn phân tích nội bộ này như một giải pháp thay thế chi phí thấp cho việc hiệu chuẩn hệ thống khi chỉ cần một lượng nhỏ khí hiệu chuẩn. Nó có thể hỗ trợ xác định pic, thời gian lưu, phân tích đồng rửa giải và các kỹ thuật phát triển phương pháp khác. Nếu bạn không thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đây, hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có hàng trăm tiêu chuẩn có sẵn. Có lẽ chúng tôi có một cái gì đó để đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu không, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản xuất một tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Tiêu chuẩn khí tự nhiên VGM 14L và 20L yêu cầu Bộ điều chỉnh áp suất khí đặc biệt một giai đoạn CGA 160 Series 300.

VGM-5

1,1-DICHLOROROETHYLENE

141,5 PPM

1,1-DICHLOROROETHANE

144,5 PPM

1,2-DICHLOROROETHANE

141,5 PPM

1,3-BUTADIENE

258,9 PPM

2-CHLOROPROPENE

183,0 PPM

CIS-1,2-DICHLOROROETHYLENE

144,5 PPM

TRANS-1,2-DICHLOROROETHYLENE

144,5 PPM

VINYL BROMIDE

131,0 PPM

VINYL ACETYLELE

538,0 PPM

ETHYL CHLORIDE

868,4 PPM

METHYL CHLORIDE

1664.0 PPM

NITROGEN

CÂN BẰNG