Gas lạnh R170

Hotline: 0936 363629 - 0904 683629 - 0987 382256

THÔNG TIN HỮU ÍCH

Ethane R170 là ethane cấp chất làm lạnh. Nó là một chất làm lạnh tự nhiên, hoặc "không hiện vật" thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng làm lạnh ở nhiệt độ rất thấp.

 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Công thức phân tử

C2H6

Trọng lượng phân tử

30,07

Điểm sôi (℃)

-88,6

Nhiệt độ tới hạn (℃)

32.2

Áp lực tới hạn (MPa)

4,87

Tỉ trọng

Nước = 1) 0,45 、 Không khí = 1 1,04

Điểm chớp cháy

50 -50