Fas lạnh R23 chất lượng cao

Fas lạnh R23 chất lượng cao

Hotline: 0936 363629 - 0904 683629 - 0987 382256

THÔNG TIN HỮU ÍCH

R23 được sử dụng trong các hệ thống nhiệt độ lạnh rất thấp.Các ứng dụng phổ biến nhất là trong các hệ thống lạnh thác trong khoảng -40 ° C đến -80 ° C.

R23 cũng có thể được sử dụng để thay thế R13 t rong một số thiết bị.

Thành phần: Trifluoromethane

Độ tinh khiết:> = 99,5%(wt)

Độ chua HC1: <= 5,0 mg/kg

Nước: <= 10 mg/kg

Dư lượng: <= 0.0100%(v)

Khí không ngưng tụ: <= 1,5% (v)