Gas lạnh R170 giá rẻ bán ở đâu?

Gas lạnh R170 giá rẻ bán ở đâu?

22/08/2022

Ethane R170 là ethane cấp chất làm lạnh. Nó là một chất làm lạnh tự nhiên, hoặc "không hiện vật" thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng làm lạnh ở nhiệt độ rất thấp.

 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Công thức phân tử

C2H6

Trọng lượng phân tử

30,07

Điểm sôi (℃)

-88,6

Nhiệt độ tới hạn (℃)

32.2

Áp lực tới hạn (MPa)

4,87

Tỉ trọng

Nước = 1) 0,45 、 Không khí = 1 1,04

Điểm chớp cháy

50 -50

Bài viết tương tự