Khí trộn là gì, có những loại khí trộn nào?

Khí trộn là gì, có những loại khí trộn nào?

29/04/2022

CÁC LOẠI KHÍ TRỘN - BÌNH KHÍ HIỆU CHUẨN

Bình khí chuẩn đơn & bình khí hiệu – khí trộn nhiều thành phần

Để hiệu chuẩn các thiết bị đo nồng độ khí đơn, ta có thể sử dụng bình khí hiệu chuẩn đơn. Hay nói cách khác, mỗi bình chỉ chứa 1 loại khí: CO2, H2S, CO, O2,….Ngoài máy đo khí độc đơn, thì còn có thiết bị đo nồng độ hỗn hợp khí độc. Với thiết bị này, chúng ta cần phải sử dụng bình khí hiệu chuẩn chứa nhiều loại khí.

Để làm được việc này, Migco cung cấp chai khí chuẩn, bình khí chuẩn calgaz chứa nhiều loại khí đồng thời: CO2, H2S, CO, CH4, O2,…..Dưới đây là 1 số hỗn hợp khí hiệu chuẩn dùng để hiệu chuẩn các máy đo khí dễ cháy, hệ thống đo khí cố định, cầm tay

 

Bình khí hiệu chuẩn nhiều thành phần – bình khí chuẩn calgaz

Chỉ trong một chai khí chuẩn, có nhiều loại khí với các nồng độ khí chuẩn phù hợp được tích hợp, rất thuận tiện cho việc hiệu chuẩn các máy đo dò nồng độ 4 khí độc hoặc máy đo 5 khí độc bao gồm CO2, H2S, CO, CH4, O2.

 • Bình khí hiệu chuẩn chứa 50% LEL Methane (CH4) / Air, Model 2AL
 • Chai khí chuẩn chứa 2.5% Carbon Dioxide (CO₂), 20.9% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
 • Chai khí chuẩn chứa Hydrogen Sulfide (H2S) 50ppm balance air – Model 8AL
 • Bình khí chuẩn calgaz chứa 25PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 50PPM Carbon Monoxide (CO), 2.5% Methane (CH₄), 12% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí chuẩn calgaz chứa 25PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 100PPM Carbon Monoxide (CO), 0.35% Pentane (C₅H₁₂), 19% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí hiệu chuẩn chứa 25ppm Hydrogen Sulfide (H₂S), Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí chuẩn chứa 10ppm Ethylene Oxide (C₂H₄O), Balance Nitrogen (N₂)

Ngoài các loại bình khí chuẩn kể trên, quý khách hàng có thể mua các loại khí thành phần khách tùy vào mục đích sử dụng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi trộn theo yêu cầu

khi-chuan-calibration
laser-khi
 

Khí chuẩn 2 thành phần

» Lĩnh vực sử dụng: công nghiệp ô tô, dùng trong hiệu chuẩn máy

 • Không khí tổng hợp 20% O2 + 80%N2

» Lĩnh vực sử dụng: Đo bức xạ bằng ống đếm tỷ lệ – Khí dùng cho máy ECD

 • Hỗn hợp khí P5 / Khí P10 (5/10% Metan, còn lại là Argon)

Lĩnh vực sử dụng: Khí bảo vệ cho thiết bị quang phổ tia lửa

 • 2 ~5% H2 , còn lại là Argon

Lĩnh vực sử dụng: Hỗn hợp khí bảo vệ hàn

 • Ar/CO2; Ar/ O2Ar/CO2/O2;
 • Ar/He,  Ar/H2,……

» Lính vực sử dụng: Đo bức xạ trong lò nung

 • Không khí tổng hợp 2.5 ~ 8% O2, Còn lại là N2
 • Hỗn hợp không khí 400vpm (500mg/m3) CO, còn lại N2
 • Khí trộn 280 vpm (800 mg/m3) SO2 , còn lại N2
 • Không khí có thành phần 700vpm (2000mg/m3) SO2 , còn lại N2
 • Khí hỗn hợp 300vpm(400mg/m3) NO , còn lại N2
 

Các loại khí LASER – Hỗn hợp P61 – P66 – P83

Khí LASER có thể là khí hỗn hợp khí Heli và Neon. Cũng có thể sử dụng khí Argon hoặc Krypton hoặc Xenon để làm laze. Đôi khi khí trộn CO2 và Nitơ LASER cũng được sử dụng.

 • Khí hỗn hợp dùng cho thiết bị Laser CO2 với tỉ lệ: 4.5% khí CO2, 13.5% N2, còn lại là khí He
 • Khí P61: 1,7% CO2, 23,4% N2, He (Balance)
 • Khí P66: 5% CO2, 34% N2, He (Balance)
 • Khí P83: 5% CO2, 40% He, N2 (Balance)

Những loại khí dùng cho sắc ký khí phổ biến:

 • 40% H2 in He (FID Fuel)               Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.5 ppm)
 • 40% H2 in He UHP (FID Fuel)      Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.1 ppm)
 • 40% H2 in N2 (FID Fuel)              Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.5 ppm)
 • 40% H2 in N2 UH (FID Fuel)        Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.1 ppm)
 • 5% CH4 in Argon-ECD (P-5)          Make-up Gas for GC-ECD
 • 10% CH4 in Argon-ECD (P-10)     Make-up Gas for GC-ECD

Bài viết tương tự